Gyász

2013.08.11 19:17

Adsz-e nekem esélyt? Egy újat a holnapra?
Adsz-e vajon reményt, a jövőt is kínálva?
Hallgatsz, nem felelsz. Még csak nem is nézel reám.
Elhallgattatsz, elnémulok. Kicsit fáj ez talán.
Elfordulsz, így látom, végleg magamra hagytál.
Tovább megyek az úton, szívem bárhogy kiabál.

Uszít a csend, a hazug vádlón vesz körül engem....
De hiába tagad konokul, nem csukja be a szemem.
Voltam olykor boldog, ezt soha sem tagadtam!
Vállalom a hibáim, nem rejtegetem magam.
Nem voltam a legjobb, én nem vagyok egy szent!
Csak követtem az angyalomat, bármerre is ment.

Sivár földeken, göröngyös utakon át vezetett,
de nem vettem észre mikor történt, hogy elengedett?
Néhai szabadságom is megözvegyült mára,
bús lelkemmel együtt mind múltamat gyászolja.
Most látom hát végül, lassan haldoklik a Minden,
s én egyre jobban érzem, hogy régóta semmim sincsen.